huurkoop


12 december 2014

Vraag nummer: 40954

Beste
wat bij huurkoop indien verhuurder of huurder overlijdt
kan een schuldsaloverzekering?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In alle gevallen moet een erfgenaam voordat die de nalatenschap aanvaardt, goed kijken welke rechten en verplichtingen er zijn. Is er een huurkoopovereenkomst, dan zal dus ook de inhoud van die overeenkomst goed bekeken moeten worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.