voorschot


10 november 2011

Vraag nummer: 26642

kan ik een voorschot vragen op mijn erfenis mijn ouders zijn bijden overleden . aan de notaris,

Antwoord:

Geachte heer,

Dat kan ik inm het algemeen niet beoordelen, maar indien iedereen het daarmee eens is en er duidelijkheid is omtrent de samenstelling van de nalatenschap en de verschuldigde erfbelasting, dan gebeurt het wel eens. maar nogmaals, of dat ook in uw geval zo is kan ik niet beoordelen. Vraagt u het gewoon even aan betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.