Niet opsturen van dechargeverklaring


3 september 2009

Vraag nummer: 12926  (oude nummer: 13731)

De afwikkeling van de nalatenschap van mijn overleden vader heeft in een proces bij de rechter geresulteerd in een proces-verbaal waarin aangegeven staat hoe en wanneer het geld verdeeld dient te worden. Er staat ook in beschreven dat een van de erfgenamen mij als executeur na het overmaken van het geld decharge dient te verlenen en dat de erfgenamen na overmaking van het geld elkaar over en weer finale kwijting verlenen. Het geld is inmiddels overgemaakt, maar de betreffende erfgenaam komt weer met andere eisen en zegt deze dechargeverklaring pas op te sturen als er aan zijn eisen tegemoet is gekomen. De nieuwe eisen hebben niets met de nalatenschap te maken. Ik heb mijn werk als executeur gedaan en heb mij gehouden aan het proces verbaal. Kan het niet opsturen van de dechargeverklaring mij in problemen brengen? Zo ja, wat moet ik als executeur dan doen om deze persoon toch deze verklaring af te laten geven. Graag uw antwoord hierop. Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik mag aannemen dat het proces verbaal duidelijk is en dat indien daaraan is voldaan er geen problemen meer ontstaan, maar ik begrijp dat u als executeur decharge op papier wenst te hebben. Gebeurt dat niet, dan kunt u met de uitspraak van de rechter lijkt mij rechtsmaatregelen treffen.

Misschien goed om met het proces verbaal nog eens langs een notaris te gaan voor advies of zelfs (indien nodig) een advocaat in te schakelen. Misschien dat het bureau van rechtshulp of het juridisch loket u ook verder kan helpen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.