Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

afhandeling nalatenschap

6 september 2011

Vraag nummer: 25913

Vader was en moeder is overleden Juli 2010. Twee kinderen enigste erfgenamen. Geen testament. Ik heb opdracht gekregen de nalatenschap af te handelen. Vraag: Moet ik, als daarom wordt gevraagd ook zorgen voor de bankafschriften vanaf 2007 ? Of is alles wat met de afhandeling te maken heeft voldoende?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Op welke wijze bent u gevraagd om één en ander af te wikkelen. Bent u executeur naar oud recht of hebt u een volmacht gekregen van de erfgenemen. Als executeur ben je gebonden aan de wettelijke kaders en als gevolmachtigde hangt het ervan af wat precies in betreffende volmacht staat. Ik raad u dus van harte aan (om problemen achteraf te voorkomen) dat u even langs een notaris gaat om één en ander te overleggen.

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder