Kan in de plaatsstelling als erfgenaam?


19 november 2018

Vraag nummer: 56716

een echtgenote verwerpt de erfenis na het overlijden van haar man evenals de twee kinderen. Zij was getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en dacht het gezamenlijk woonhuis op haar naam te hebben staan. Nu blijkt dat niet zo te zijn en zoude de broers en zus van de overledene het batig saldo van de erfenis verkrijgen.
Kunnen deze broers en zus zonder financiele gevolgen
hun erfdeel overdragen aan de echtgenote van de overledene ?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Je kunt je positie als erfgenaam niet overdragen, wel kun je de zaken/goederen die je hebt verkregen als erfgenaam overdragen.
Er is dan (mogelijk) wel eerst erfbelasting betaald en indien je vervolgens schenkt, dan zal schenkbelasting verschuldigd zijn.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.