Is weduwe verplicht schuld van krediet over te nemen.


25 januari 2013

Vraag nummer: 33429

Mijn vader is recent overleden en heeft een openstaande krediet (anwb-visa) op zijn naam staan. Is mijn moeder, die in gemeenschap van goederen getrouwd was en niet op de hoogte was van dit krediet, verplicht deze schuld op zich te nemen ? De kredietverstrekker heeft het krediet stopgezet en een betalingsregeling aangeboden.

Antwoord:

Geachte heer,

Tot de nalatenschap behoren activa en passiva en die komen dan ook voor rekening van de erfgenamen die zuiver hebben aanvaard. Is er sprake van de wettelijke verdeling (of een testament met gelijk systeem), dan is de langstlevende gehouden die schulden te voldoen. Wellicht wel aan te bevelen, indien nog niet zuiver is aanvaard, om de nalatenschaop beneficiair te aanvaarden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.