Vordering op nalatenschap overleden tante.


3 juli 2010

Vraag nummer: 13850  (oude nummer: 15877)

Geachte heer Van de Griend,

In maart 2010 overleed een tante van mijn vrouw op 89 jarige leeftijd. In 2009 verhuisde tante naar een verzorgingstehuis. Zij woonde daarvoor nog zelfstandig in een huurwoning. Toen ze ging verhuizen kreeg ze van de woningbouwvereniging de opdracht de woning leeg en schoon op te leveren. Er moesten een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor de woningbouwvereniging ruim € 1200,-- in rekening zou brengen. Ik stelde tante voor om die werkzaamheden voor € 600,-- uit te voeren. Wij kwamen in goed vertrouwen mondeling overeen dat ik de werkzaamheden zou doen. Mijn vrouw was bij die afspraak aanwezig. Nadat de woning naar tevredenheid van de woningbouwvereniging was opgeleverd heb ik het getekende formulier aan tante overhandigd. Zij weigerde toen echter mij het toegezegde bedrag van € 600,-- te betalen. Tot enkele maanden voor haar overlijden was er geen contact meer met tante. De afspraken staan niet op papier en er is niets getekend. Er zijn, buiten mijn vrouw geen getuigen die de afspraak kunnen bevestigen. Kan ik nu, na het overlijden van tante nog een vordering doen op haar nalatenschap?

Ik verneem graag uw antwoord.

Met vriendelijke groet,
J.W.T.F.M. Jansen.

3 juli 2010

Antwoord:

Geachte heer,

Indien u eerste een vordering op de tante van uw vrouw had, heeft u nu een vordering op de erfgenamen van betreffende tante. Uiteraard moet het bestaan van de vordering dan wel vaststaan/vastgesteld worden.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.