Belasting/verdeling erfenis


13 november 2009

Vraag nummer: 13195  (oude nummer: 14364)

mijn vader is in juni 2008 overleden, er is in 2009 belastingaangifte gedaan door de notaris.
Moeten we wachten met de verdeling van de erfenis op de definitieve aanslag 2008, en hoe lang kan dat duren?
S. Hoogland

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De notaris die erbij betrokken is, kan het u allemaal vertellen. Het kan aan te bevelen te wachten met verdeling totdat alles bekend is.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.