Testament


27 oktober 2012

Vraag nummer: 32461

Man en Vrouw (gehuwd) hebben 2 kinderen. Man erft van Broer. Indien Man komt te overlijden treedt zijn huidige echtgenote in zijn plaats. Als Man gaat scheiden en dan overlijdt wie is dan de erfgenaam. Is dat de ex of zijn dat de kinderen?? Wat verstaat men onder huidige echtgenote? Is dat de vrouw op moment van opstellen/passeren testament of de vrouw bij overlijden van de man.

Antwoord:

Geachte heer,

Is er sprake van een testament (van de man), dan moet één en ander uit het testament blijken. De wet geeft overigens voor de situatie ook een voorziening zodat in beginsel de ex niet erft. Het beste is uiteraard onder het motto 'man en paard' na (eventuele) echtscheiding en nieuw testament op te laten stellen althans op zijn minst met de notaris daarover van gedachten wisselen.

Wat de broer betreft: ook zijn (eventueel) testament moet worden bekeken en dan onder meer op de vraag of de wettelijke regels van plaatsvervulling van toepassing zijn op grond waarvan kinderen van een overleden erfgenaam (broer) in diens plaats treden. Verder hangt één en ander ook nog af van de volgorde van overlijden van broer, man en de echtscheiding.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.