Wie zijn preferente crediteuren?


19 maart 2010

Vraag nummer: 13706  (oude nummer: 15502)

Inzake een beneficiaire aanvaarding: wie zijn preferente crediteuren?
En dan bedoel ik geen omschrijving, maar concreet: welke soort instanties / bedrijven?
En zijn daarin ook nog volgorden, bv eerst uitvaart, dan notaris, dan belastingdienst?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Voorzover nog niet beantwoord: Een concrete omschrijving kan ik niet geven, want de preferentie volgens de wet bij de wettelijke vereffening is de preferentie van boedelschuldeisers voor persoonlijke schuldeiser (van de erfgenaam). Ik neem aan dat u hierop doelt.
Wat de schulden van de nalatenschap zelf betreft is in de wet een opsomming (art. 7 boek 4 BW) en (voozover van toepassing) een volgorde aangegeven (art. 7 lid 2 boek 4 BW). Ik raad u aan eens langs een notaris te gaan voor nadere informatie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.