onverdeelde boedel


11 december 2015

Vraag nummer: 44526

Geachte meneer van de Griend,
Mijn moeder is vorig jaar november overleden. I.v.m. dementie was ik (jongste van 3 dochters) de laatste jaren haar bewindvoerder en mentor. Na haar overlijden hebben mijn beide zussen getekend voor een volmacht zodat ik de nalatenschap kon afhandelen. Alles is inmiddels afgehandeld, alleen het geld staat nog op de rekening. Dit wilde ik nog niet uitbetalen omdat de kantonrechter de eindafrekening over het laatste jaar nog niet had goedgekeurd (wat inmiddels wel is gedaan). In de tussentijd heeft mijn oudste zus, ivm een geschil over de bestemming van de as, de volmacht ingetrokken. Wat nu te doen om er voor te zorgen dat het bedrag wat nog op de rekening van mijn moeder staat, verdeeld kan worden over de drie dochter?
Alvast dank voor uw reactie, met vriendelijke groet,
Annemieke Noorland.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Is het niet mogelijk dat u samen met uw zuster die de volmacht heeft ingetrokken naar de bank gaat om samen het bestaande saldo door 3 te delen en de bank te vragen om het op die wijze uit te betalen en de rekening vervolgens op te heffen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.