Kindsdeel vs schulden


6 februari 2010

Vraag nummer: 13452  (oude nummer: 14990)

Mijn schoonmoeder is overleden en laat schulden na. Er is geen testament, en ik heb de nalatenschap bij verklaring in het boedelregister verworpen. Kan andere familie mij dwingen kosten te betalen voor bijv. herstelwerk aan het huurhuis, of kosten die zij ( naar hun inzicht ) moesten maken om de nalatenschap of schuldenaren af te wikkelen. Ik wil er 100% buiten blijven. Kan men mij aan het kleed komen ?

H. Krijgsman

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Als je verwerpt wordt je geacht nooit erfgenaam te zijn geweest, dus hoef je ook niet bij te dragen in schulden van de nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.