Wat als de notaris geen kopie van het testament stuurt?


16 oktober 2017

Vraag nummer: 52378

Hallo,

Ik ben recent aangewezen als executeur, zonder dat ik hiervan op de hoogte was. Echter, de notaris (die mij wel heeft gemaild dat ik executeur ben) wil mij geen kopie van het testament sturen. Hij wil dat ik op een intakegesprek kom (a EURO 290).Is dit gebruikelijk? Mag hij dit eisen?
met dank en groet
SD

Antwoord:

Geachte heer,

Op zich is een informatief gesprek over de ins- en outs van het testament en de rol van executeur zeker aan te bevelen. Een executeur vertegenwoordigd de erfgenamen, dus de executeur moet ook weten namens wie hij handelingen verricht en wat de samenstelling van de nalatenschap is.
Het is aan de notaris welk beleid hij hierin voert, maar kosten voor een intake terwijl de notaris u benadert, lijkt wellicht vreemd. Ook zal de notaris de redenen (moeten) aangeven waarom hij niet al het testament opstuurt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.