erfenis uitbetalen?


22 augustus 2009

Vraag nummer: 12871  (oude nummer: 13614)

MIjn vader is vorig jaar overleden en had een testament.Mijn broer en ik zijn de erfgenamen, ik die alles heb afgehandeld met toestemming sta op het puntom de tegoeden die er zijn uit te betalen.maar mijn broer werkt van geen enkele kant meer mee.ben van plan om hem een aangetekende brief te sturen met de mededeling dat zijn deel op de rekening blijft staan tot dat hij zijn handtekening plaatst ,zodat hij accoord gaat met de totale afhandeling van de erfenis met alle kosten die daaruit komen (zoals bankkosten) afgeboekt worden van zijn erfdeel. kan ik nu mijn deel overschrijven op mijn eigen rekening en het deel van mijn broer op de rekening laten staan waar het nu ook op staat.(dat is de rekening van mijn overleden vader).

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Strikt genomen niet, daar de erfgenamen in beginsel gezamenlijk moeten handelen. Zelfs als er een vol,acht is, houdt die doorgaans niet in het recht om tot verdeling over te gaan. U zal toch met uw broer om tafel moeten gaan zitten en in het slechtste geval een rechter inschakelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.