verplichting tot een gemachtigde?


23 maart 2013

Vraag nummer: 34054

er is een testament zonder executeur testamentair, mijn broer was eerder gemachtigd en handelde alles af.
Er is controle/verantwoording over de mutaties en inzage.

2 kinderen betwijfelen deze gang van zaken en willen een egemachtigde voor alle erfgenamen (met alle kosten van dien).
Ik zelf wil me hier niet bij aansluiten en de stappen voor afronding van de erfenis zijn "simpel" (al het overige is al gebeurd)
- verkoop woning, consensus verkoopprijs is er nu
- verdeling gelden staat vast (conform erfenis)

Ben ik verplicht om mee te gaan in een gemachtigde (dus mijn controle uit handen geven)?
Mag het aanstellen van een gemachtigde (wellicht voor overigen) ten laste van de erfenis komen?

Bvd Roel

Antwoord:

Geachte heer,

Is er geen executeur, dan zijn de erfgenamen in beginsel gezamenlijk bevoegd. Afgeven van een volmacht is een optie, maar geen verplichting. Het kan ook zijn dat sommmige erfgenamen wel een volmacht geven en anderen niet. Het kan ook zijn dat er door verschikkende personen verschillende 'soorten' volmachten worden afgegeven: ruime of juist beperkte bevoegdheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >