Zin van vordering?


30 januari 2009

Vraag nummer: 12358  (oude nummer: 12221)

Geen testament
Een de echtgenoten is overleden. Kinderen krijgen vordering op langstlevende.
Deze zou echter zowel haar eigen deel als de erfenis geheel kunnen opmaken naar eigen goeddunken! Wat is de zin van de vordering dan?

Antwoord:

Geachte heer,

De zin kan ik niet beoordelen in de door u geschetste situatie. Het is een langstlevende systeem, dus vandaar dat de belangen van de langstlevende voorgaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.