erfenis en scheiding


14 augustus 2009

Vraag nummer: 12838  (oude nummer: 13561)

Ik ben momenteel in een echtscheidingsprocedure met mijn vrouw.
Vorig jaar is een tante van haar overleden. Dus nog tijdens ons huwelijk. Omdat haar vader (de broer van de tante) is overleden vervalt de erfenis naar de kinderen.
Heb ik recht op mijn deel van die erfenis als de scheiding is uitgesproken voordat de erfenis daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Antwoord:

Geachte heer,

Een nalatenschap valt in een gemeenschap van goederen tenzij is bepaald in een testament dat dat niet zo is. Bij scheiding wordt de gemeenschap van goederen gedeeld en daarmee ook betreffende nalatenschap.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.