overlijden zonder verzekering of spaargeld


27 oktober 2011

Vraag nummer: 26500

Geachte heer,

onze broer is terminaal (longkanker met uitzaaiingen in de hersenen). Hij heeft al jaren weinig tot geen contact gehad met ons als zussen. Vader en moeder zijn enkele jaren geleden ook al aan kanker overleden.
Als hij overlijdt kunnen wij de uitvaart laten verzorgen door de Gemeente en zelf de erfenis verwerpen via de notaris. Maar zijn wij daarmee van alle "lasten / kosten" verlost? Of kunnen wij toch beter de kosten van de crematie voor onze rekening nemen, omdat wij daarvoor achteraf toch aansprakelijk gesteld (kunnen) worden door de Gemeente?
Er is geen begrafenisverzekering, er is geen spaargeld en de lopende bankrekening staat rood.

Hartelijk dank voor de beantwoording van mijn vraag.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Naar mijn weten kunnen inderdaad familieleden worden aangesproken voor de kosten van de uitvaart indien de gemeente dat heeft verzorgd (Wet op de lijkbezorging). verwerping heeft als nadeel dast de nalatenschap dan 'doorschuift' naar de kinderen van degene die verwerpt. Zijn dat minderjarige kinderen, dan moet er in beginsel beneficiair worden aanvaard. In dat geval kan betreffend erfgenaam/ouder misschien beter zelf beneficiair aanvaarden. Hoe dan ook raad ik u aan voordat u een keuze maakt, overleg te plegen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.