uitkopen als je met 3 kinderen hebt geërfd


3 mei 2013

Vraag nummer: 34425

Wij hebben met 3 kinderen het huis van mijn vader geërfd. Er zit geen hypotheek op.
Nu wil 1 van de 3 door de andere 2 uitgekocht worden. Deze hebben niet voldoende geld. Nu wil eerstgenoemde persoon het huis te koop laten zetten vanwege het erfdeel waar zij recht op heeft. Zijn de andere 2 verplicht mee te werken aan verkoop?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel moeten de erfgenamen samen overeenkomen wat met de nalatenschap gebeurt en hoe het wordt verdeeld. Indien de twee niet genoeg middelen hebben om de woning over te namen, dan houdt het wat dat betreft op, tenzij de ene accoord gaat met (al dan niet gedeeltelijke) schuldigerkenning van de koopsom, al dan niet met zekerheidstelling (hypotheek). Het lijkt mij wel van belang niet lang vast te houden aan een optie indien die niet te realiseren blijkt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.