aanpassing testament anno 1995 aan wet anno 2012


19 juni 2012

Vraag nummer: 28511

In 1995 hebben wij bij de notaris een zgn. langstlevende testament opgemaakt. In die testamenten is o.m. sprake van het voor rekening nemen van schulden, begraven of cremeren; maar ook het betalen van rente over het bepaalde kindsdeel gelijk aan het promessedisconto van de Ned. Bank. We willen af van het verplichte betalen van de kindsdeel rentes, als dat kan. Maar ook is onze vraag hoe zinvol het is een heel nieuw testament te laten opstellen op basis van de nieuwe wetgeving.
Waarde huis ongeveer € 280.000.- Sparen ongeveer € 33.000.- Schulden hypotheek ongeveer € 140.000.-
Bij voorbaat onze dank.

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

Het is in elk geval raadzaam om het testament te laten beoordelen door een notaris. De rente over de kindsdelen/vorderingen is heel belangrijk ook voor de hoogte van de erfbelasting. Een grondige check van het testament is dus van harte aan te bevelen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.