broer onder bewind


26 juli 2012

Vraag nummer: 28739

mijn moeder heeft alleen aow en er is niets te erven maar er zijn ook geen schulden. Kan ik ingeval van overlijden de uitvaart gaan regelen (dan aanvaard ik erfenis) of moet ik beneficair aanvaarden?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In het algemeen kan ik er niet zoveel van zeggen, behalve dat het verstandig is goed te bekijken wat tot de nalatenschap behoort, desnoods te overleggen met uw notaris en dan pas een keuze te maken. Verzorgen van de uitvaart is over het algemeen geen daad van aanvaarding, maar onder bijzondere omstandigheden kan dat anders zijn, dus vandaar mogelijk zo spoedig mogelijk vatsstellen wat er is. Met beneficiaire aanvaarding speel je op safe, maar komen er ook extra verplichtingen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.