testament op de langslevende en geen executeur


25 januari 2014

Vraag nummer: 37140

Geachte heer, mevrouw,

Ik heb de volgende vraag, mijn ouders hebben een testament op de langs levende gemaakt, mijn vader is reeds overleden 13 jaar geleden nu is mijn moedr dement en ook aan haar laatste levensfase toe, er is in het testament geen executeur aangesteld. Kunnen we als kinderen nu ondrling een of twee gevolmachtigden aanwijzen om straks alles te regelen,en wat moeten we daar dan voor doen? Mijn moeder is niet meer in staat om nog iets in zich op te nemen of te tekenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Inderdaad zou dat door middle van volmachten opgelost kunnen worden, maar pas na het overlijden van uw moeder. Voor die tijd is het in beginsel niet mogelijk.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.