verwerpen erfdeel


1 november 2012

Vraag nummer: 32569

Helaas, zijn de relationele banden binnen onze familie niet best. Nu is mijn moeder terminaal patient en waarschijnlijk heeft ze niet lang meer te leven. Ze heeft in het verleden veel schulden gehad en claimt nu schuldvrij te zijn, maar.... Wij hebben hier geen vertrouwen in en na controle bleek dat ze ook haar begravenispolis heeft afgekocht en dus niet verzekerd is. Nu zijn er 2 kinderen in beeld die beide niet op willen draaien voor de kosten hiervan ivm relationele problemen met moeders. Hoe moeten we hier mee omgaan en wat moeten we hiervoor regelen om niet voor de kosten op te hoeven draaien.

Antwoord:

Geachte heer,

Na overlijden van moeder zal moeten worden vastgesteld wie op grond van een testament of de wet de erfgenamen zijn. De erfgenamen hebben vervolgens een keuze: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Door verwerping wordt je geacht nooit erfgenaam te zijn geweest, maar kan plaatsvervulling van toepassing zijn op grond waarvan dat deel doorschuift naar de kinderen van degene die heeft verworpen. Het beste is even langs een notaris te gaan voor overleg en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.