Ben ik aansprakelijk voor de schulden?


1 maart 2017

Vraag nummer: 49869

Mijn vader is vorige week overleden en mijn broer zit in de schuldsanering. In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor zijn schulden als hij plotseling komt te overlijden en mijn broer heeft nog schulden?

Antwoord:

Geachte heer,

Een erfgenaam heeft om te beginnen keuze tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. Een erfgenaam is in beginsel gerechtigd tot de tegoeden/activa en aansprakelijk voor de schulden/passiva. Door beneficiaire aanvaarding wordt je indien er meer schulden dan tegoeden zijn niet aansprakelijk in je eigen vermogen.
Door verwerping wordt je geacht geen erfgenaam te zijn (dus ben je ook niet aansprakelijk), maar zijn de regels van plaatsvervulling van toepassing, waardoor de kinderen van degene die heeft verworpen in diens plaats treden als erfgenamen. Namens minderjarige kinderen moet in beginsel beneficiair worden aanvaard. Voor verwerping is toestemming van de rechter nodig.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE