machtiging


28 oktober 2014

Vraag nummer: 40386

Wij hebben een testament, maar daarin is geen volmacht afgegeven aan de kinderen de financiele afhandeling te doen. Moeten wij dan weer naar een notaris?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

In een testament kan geen volmacht worden opgenomen. Indien na overlijden een volmacht gewenst is, dan kan dat op dat moment worden gegeven. In een testament kan wel de benoeming van een executeur worden opgenomen. Ik kan niet beoordelen of dat ook uw wens is. U zou daartoe kunnen overleggen met uw notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.