gebruik bankrekening na overlijden


9 november 2009

Vraag nummer: 13172  (oude nummer: 14317)

onze moeder is onlangs overleden.
Mijn man heeft een machtiging voor deze rekening.
Kan deze rekening voorlopig aangehouden worden tot alle lopende zaken zijn afgehandeld?
Zoals begraveniskosten e.d.
En kunnen wij via deze rekening acceptgiro's betalen die nog op haar naam staan?
Zij kan deze immers zelf niet meer ondertekenen.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel vervalt de volmacht door het overlijden en zou er dus geen gebruik meer van kunnen worden gemaakt. Het lijkt me ook 'verstandiger en juister' om met de erfgenamen af te spreken wie wat doet en wie eventueel als gevolmachtigde namens de erfgenamen gaat optreden. Ik raad u aan daarvoor langs een notaris te gaan voor informatie en advies.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.