bewindvoerder of mentoraat


28 maart 2010

Vraag nummer: 13742  (oude nummer: 15581)

wat gebeurt er als het geld op is met het mentoraat en bewindvoerderschap (1500 per jaar na10 jaar is het geld op wat gebeurt er met bijv de begrafenis?
Er is een testament van pa op de langstlevende moet dit geopend worden is tot op heden niet gebeurt pa is in 2000 overleden.
kunnen wij voor de kosten opdraaien indien er geen geld meer is.
kun je afstand doen bij leven van mijn moeder en en waar dit te doen
bvd fred

Antwoord:

Geachte heer,

Gezien de hoeveelheid vragen en informatie raad ik u van harte aan eens langs uw notaris te gaan voor advies. Het is goed om vast te stellen wat de situatie was bij overlijden van vader om zo ook te kunnen vaststellen wat de situatie mogelijk zal zijn bij overlijden van moeder (opeisbaarheid vordering? verdeling?). Tijdens leven van moeder kan van haar (eventuele) erfenis geen afstand worden gedaan overigens.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.