Opeisbaarheid schenking


2 juli 2009

Vraag nummer: 12774  (oude nummer: 13342)

Hallo,

een paar jaar geleden hebben mijn ouders aan hun 3 dochters een bouwgrond geschonken. Op hetzelfde moment heeft mijn ene zus mij en mijn andere zus uitgekocht voor elk voor 1/3 van de waarde van de grond. Nu zou ik dar geld dat ik in die tijd gekregen heb willen gebruiken om een huis te bouwen. Kan dat geld teruggeëist worden door mijn familie? Of wat kan ik doen om dat geld veilig te stellevn voor mijn wettelijk samenwonende partner.

Antwoord:

Geachte heer,

Schenkingen kunnen mogelijk op grond van de legitieme portie na overlijden van de ouders worden ingekort. De groep van personen met een legitieme portie is maar beperkt.

Een ander verhaal is verzorging van uw partner. Dat kan (in grote lijnen) door een samenlevingscontract en 2 testamenten. Daarvoor moet u gewoon even contact opnemen met uw notaris. Let wel dat de nalatenschap van een persoon bestaat uit diens activa maar ook diens passiva (schulden).
In beginsel hebben alleen (klein-)kinderen een legitieme aanspraak.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.