kopen huis vanuit erfenis


24 januari 2012

Vraag nummer: 27289

Mijn broer en ik zijn gezamenlijk eigenaar van huis van overleden vader. Ik woon in huis, is het mogelijk dat ik dit huis koop, broer uikoop en nieuwe hypotheek afsluit?

Wat zijn de gevolgen financieel etc?
Graag ontvabg ik uw antwoord,met dank,Marc Glashouwer

Antwoord:

Geachte heer,

In beginsel lijkt mij geen probleem indien u overeenstemming krijgt met uw broer over de waarde en daarmee het bedrag dat u aan hem moet betalen bij verdeling. Verder kan het mogelijk gunstig zijn de woning over te nemen omdat in beginsel geen overdrachtsbelasting is verschuldigd bij verdeling van een nalatenschap. Maar of dat zo is in uw geval en welke afspraken met uw broer gemaakt moeten worden kunt u het beste overleggen met uw notaris. Daar moet u toch naar toe voor de verdeling van een woning. Laat u dus goed van te voren informeren.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.