Aandeel onverdeelde boedel bij legataris


17 oktober 2012

Vraag nummer: 32215

Vader is in 2010 overleden en laat moeder en 5 kinderen achter. In het testament is bepaald dat 3 kinderen een pand (niet eigen woning) gelegateerd krijgen en verder de wettelijke verdeling geldt. De boedel is nog onverdeeld. Welke bedragen moeten worden aangegeven in box 3 in de aangifte inkomstenbelasting 2011?

Antwoord:

Geachte mevrouw,'

De vorderingen en schulden in verband met de wettelijke verdeling worden in beginsel gedefiscaliseerd, dus hoeven niet te worden aangegeven in Box 3.
Het legaat moet worden aangegeven in beginsel en in Box 3 worden aangegeven door de eigenaren, naar mijn weten voor de WOZ waarde.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.