Moet erfenis altijd verdeeld worden?


25 augustus 2010

Vraag nummer: 13883  (oude nummer: 15978)

Onlangs is een oude geestelijk gehandicapte oom overleden. Hij was niet gehuwd, geen kinderen. Er is ook geen testament o.i.d. opgemaakt. De vrouw van een halfbroer (waar hij bijna zijn hele leven lang bij in huis gewoond heeft heeft zijn financien altijd behartigd. Als nu de nota's voor begrafenis en grafzerk zijn voldaan blijft er waarschijnlijk nog een klein bedrag van zo'n drieduizend euro over. Indien dit bedrag verdeeld moet worden onder de erfgenamen (dit zijn 4 broers/zussen die allen zijn overleden en dus zo'n 30 kinderen die dan erven en 4 halfbroers/zussen waarvan er 2 zijn overleden en dus de 10 kinderen erven) dan zijn volgens mij de notariskosten hoger dan de nalatenschap. Er is dus ook nog geen verklaring van erfrecht opgesteld. Is het ook mogelijk dit bedrag in depot te houden voor onderhoud grafzerk en voor bloemstukken met feestdagen o.i.d. Hoe pakken we dit het beste aan.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik ken uiteraard alleen maar de officiele weg via de verklaring van erfrecht, dus kan u in deze niet verder helpen. Het spijt me dat ik dat niet kan, want ik begrijp wel uw probleem/wens. Er is wel zoiets als de wettelijke vereffening, maar het is de vraag of daarvan gebruik gemaakt kan worden en of dat veel oplevert. Misschien toch goed om ook eens met uw eigen notaris te overleggen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.