Kan ik het verwerpen erfenis herroepen?


6 oktober 2017

Vraag nummer: 52256

Bij het overlijden van mijn broer heeft zijn vriendin (inwonend id gezinswoning) bedreigingen geuit omdat zij erfgename zou zijn. Als zus(erfgename) heb ik uit angst voor het leven v mijn dochter en mezelf de erfenis geweigerd. Er zijn al 17 politieinterventies geweest om klachten v mensen die ook bedreigd werden bij het ophalen v spullen veiligheid te bieden. Ondertussen manipuleert ze samen met enkele mannen uit de mafia niet alleen de privewoning maar ook het witloofbedrijf. Ook de notaris werd al bedreigd. Kan ik ooit als de gemoederen bedaard is en zij terugkeert naar haar land de erfenis herroepen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Indien u de nalatenschap hebt verworpen (en uw kinderen dat vervolgens ook hebben gedaan vanwege plaatsvervulling bij verwerping al dan niet met toestemming van de kantonrechter als ze minderjarig zijn), dan wordt u naar Nederlands recht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest en is er dus in beginsel geen weg terug en geen sprake van herroeping.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.