vruchtgebruik


12 augustus 2009

Vraag nummer: 12831  (oude nummer: 13553)

Geachte heer, mevrouw,

Moeder heeft bij aangaan 2e huwelijk testament gemaakt en haar 2 kinderen als enige erfgenaam benoemd. De echtelijke woning is eigendom van moeder. Stiefvader woont nu na het overlijden van moeder (afgelopen april) in woning en wil volgens artikel 4.29 het vruchtgebruik en de kosten die de kinderen hebben (o.a. belasting van het eigendom) vergoeden. Kinderen willen verkopen. Stiefvader is 9 jaar met moeder gehuwd geweest en is nu 74 jaar. Kunnen wij onze stiefvader verplichten het huis te verlaten en de woning verkopen ? Wat zijn zijn rechten ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De langstlevende echtgenoot kan inderdaad als aan alle voorwaarden is voldaan, de erfgenamen dwingen tot medewerking aan vestiging van vruchtgebruik. Er is naar mijn weten een vervaltermijn van 6 maanden na overlijden. In de tussentijd kunnen de erfgenamen niet beschikken over één en ander en uiteraard na vestiging ook niet.

De erfgenamen kunnen de kantonrechter echter verzoeken de verplichting tot medewerking aan het vruchtgebruik op te heffen. De verzorgingsbehoefte van de langstlevende speelt daarbij een rol.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.