Door levensverzekering te accepteren weer erfgenaam?


27 oktober 2016

Vraag nummer: 47952

Beste meneer van de Griend,

Na elf jaar geen contact met mijn vader te hebben gehad, is hij in 2014 overleden. Via de notaris heb ik de erfenis van mijn overleden vader geweigerd en daarmee ben ik wettelijk gezien geen erfgenaam meer.

Mijn schoonbroer eist dat de 3 erfgenamen (waaronder ik) ieder 1/3 deel terug moeten betalen aan mijn oma. Hij zou mijn deel hebben voorgeschoten, dus ik zou mijn deel aan hem moeten betalen.

Volgens hem is dit namelijk mondeling afgesproken in het bijzijn van familieleden die kunnen getuigen. Ik weet dat er geen mondelinge afspraak is gemaakt, maar dat deze familieleden wel tegen mij zullen getuigen.

Ik heb echter wel de levensverzekering van mijn vader aanvaard. Ik had navraag gedaan of dit gevolgen zou hebben en dit zou hier los van staan.

Maar nu is dit de weerlegging van mijn schoonbroer dat ik hiermee wel weer erfgenaam ben, en dat ik dus verplicht ben om alsnog het bedrag aan mijn schoonbroer te betalen.

Heeft hij gelijk?

Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.

Mvg, Kim

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In het algemeen is dat lastig een eenduidig antwoord te geven, want ook mede afhankelijk van de bewoordingen van de polis, wie begunstigde is en wat voor soort verzekering het is. Verder neem ik aan dat er eerste sprake was van verwerping en daarna ontvangst van een uitkering. Destijds hebt u de verwerping via een notaris laten lopen en daar neem aan ook nagevraagd of de aanvaarding van de uitkering verzekering ook gevolgen zou hebben. Ik raad u dus aan om weer eens contact op te nemen met betreffende notaris.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.