Is er een verschil in een wilsbeschikking / besluit / codicil / contract?


1 april 2009

Vraag nummer: 12531  (oude nummer: 12680)

Betreft het verschil tussen een codicil/wilsbeschikking /besluit/schriftelijk contract t.o.v. een erfenis/beheer/legaten m.n. rekeninghoudende met juridische geldigheid wel/niet door de erflater verplicht geschreven en belangrijkheid ten opzichte van elkaar.
Zijn er nog andere vormen/benamingen voor dergelijke contracten?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Uiterste wilsbeschikkingen zijn over het algemeen eenzijdig. Er is dan geen sprake van een contract. Er zijn wel regelingen/contracten die gelden bij overlijden zoals een verblijvensbeding in een samenlevingscontract.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn