wijziging testament


10 november 2007

Vraag nummer: 11354  (oude nummer: 9878)

Als het je als erfgenaam bekend is dat er een testament is opgemaakt maar een vermoeden hebt dat er een wijziging in dat testament heeft plaatsgevonden is het dan mogelijk te weten te komen dat er een wijziging heeft plaatsgevonden en wanneer? Het is mij bekend dat vóór een overlijden inhoudelijk over een testament geen mededelingen worden gedaan. Bvd dank voor uw antwoord

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Na overlijden is het CTR te raadplegen. Dan weet je het zeker.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.