boedelafwikkeling


17 december 2012

Vraag nummer: 33066

Na overlijden van mijn vader hebben alle efgenamen een boedelvolmacht aan moeder gegeven nu heeft zij ihkv de boedelafwikkeling een huis toebedeeld aan kind1/erfgenaam die dit tegen een zeker bedrag . Een ander kind2/erfgenaam (geen beperkingen in diens afgegeven volmacht) vind het bedrag waarvoor dit over is gegaan te laag en eist nu een groter bedrag van moeder; nog een ander kind3/erfgenaam eist hetzelfde maar heeft in diens boedelvolmacht de verkoop van onroerend goed/registergoederen doorgehaald . Bij de notarissen (2) zijn de boedelvolmachten/verklaring van erfrecht bekend zowel bij de toebedeling als bij de opmaak van de overeenkomst vervreemding/verkrijging/ toedeling/overbedeling /verrekening met overige erfegenamen. Kan kind2 na eerdere afgifte niet beperkte boedelvolmacht nog aanspraak maken op groter geldbedrag nav hogere taxaties. Kon kind2 door de beperking van verkoop de overige erfgenamen in onverdeelde boedel houden daar deze boedelvolmacht alle overige rechtshandelingen inclusief de verdeling en afwikkeling van de boedel toelaat?

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Veel hangt af van de vraag wat in het testament staat omtrent het erfgenaamschap en de eventuele verdeling tbv de langstlevende. Is daar geen sprake van, dan zijn de erfgenamen tezamen de eigenaren. De boedelvolmacht dient een praktisch belang. Ik kan niet beoordelen of de verdeling wordt begrepen in betreffende volmachten. Is dat niet zo, of voor bepaalde personen niet zo, dan moeten die personen wel meewerken aan de verdeling lijkt mij. Ik mag aannemen dat een notaris die de verdeling verzorgt goed nagaat of betreffende personen daartoe bevoegd zijn.

Mocht u toch nadere informatie wensen, dan raad ik u aan één en ander na te vragen bij betreffende notaris. Mocht dat niet afdoende zijn, is het wellicht een idee even langs een andere notaris te gaan.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.