Wat gebeurt er met overlijdensverzekering ex partner?


4 december 2017

Vraag nummer: 52984

Mijn zwager is overleden en heeft een koopwoning op naam met zijn al 10 jaar ex partner . Al die jaren dat hun niet meer samen waren betaalde ze niks aan de hypotheek en verzekering. Er was een kruislingse overlijdensverzekering verpand aan de bank. Nu is het huis verkocht en is er geld over. Voor wie is dit voor de erfgenamen of voor de ex ?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De (netto) verkoopopbrengst van een woning komt toe aan degenen die eigenaar/verkoper zijn en wel naar gelang hun deel in die woning. Voor de verzekering is weer van belang wie de begunstigde is. Door die begunstiging en aflossing door die uitkering kunnen er weer vorderingen ontstaan. Veel hangt af van de speciale omstandigheden en de polis zelf. Laat u zich voorlichten door u notaris in deze.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.