Vergoeding bij regeling verkoop woning


19 juli 2012

Vraag nummer: 28696

Na het overlijden van mijn Moeder heb ik de regeling van de verkoop van de woning die al sinds 1975 op naam van de kinderen/echtgenote's staat op me genomen.Nu is mijn vraag kan ik daar wettelijk een percentage van de verkoopopbrengst voor vragen, dit niet voor mijn broers en zus maar voor de ex van mijn zus die heeft tenslotte geen enkele werkzaamheid hoeven te verrichten maar deelt wel mee in verkoopopbrengst. Het op naam stellen van de kinderen heeft voor de echtscheiding plaats gevonden dus hij heeft recht op zijn deel.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Ik kan dat niet beoordelen. Het lijkt mij juist om dat een keer 'in de groep' te gooien en dat de gezamenlijke eigenaren besluiten om wellicht daar toe te besluiten. Voor de volledigheid zou ik u wel aanraden te controleren of een eventuele vergoeding fiscale consequenties heeft.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.