Testament, executeur


11 november 2014

Vraag nummer: 40561

Hallo,
In onze gemeente is een mevrouw overleden in een verzorgingstehuis. Natuurlijk net voor het weekend.
Mevrouw is weduwe, tweede echtgenote, geen kinderen ook niet uit het eerste huwelijk van haar overleden echtgenoot. Overledene was schoonzus van haar overleden echtgenoot, totdat haar zus kwam te overlijden, waarna zij is getrouwd met toen haar zwager.
Er zijn nog 5 broers/zussenin leven, die allen de gezegende leeftijd van 85 jaar of ouder hebben. Vermoedelijk zijn er ook nog neven/nichten van vooroverleden broers en zussen.
Omdat van de nogin leven zijnde broers en zussen niemand voor de begrafenis zorg wil dragen is een eerste actie gestart door een uitvaartondernemer het lijk over te brengen naar een mortuarium.
Bij een bezoek aan het woonverblijf van de overledene blijkt dat een volle neef de laatste 3 jaren de financiele administratie van overledene te hebben behartigd en een spaartegoed te hebben opgebouwd in geval van een overlijden. De moeder van deze neef is nog in leven. Ook deze neef heeft kenbaargemaakt niet voor de begrafenis te willen zorgdragen.
Bij het bezoek het woonadres van overledene treffen we ook een testament aan. In dit testament wordt een persoon aangewezen als executeur. Deze executeur ligt echter zwaargewond in een ziekenhuis en diens echtgenote heeft aangegegeven dat men hiervan niets wist en dat de aangewezen executeur, mede gezien zjn fysieke gesteldheid, deze functie zal verwerpen.
Nu zowel de familie als de executeur niet voor de begrafenis gaan zorgdragen, zal de burgemeester daarvoor moeten zorgdragen.
In het testament heeft overledene uitdrukelijk bepaald dat de begrafenis door ondernemer A moet worden verzorgd, maar wij hebben begrafenisondernemer B opdrachtgegeven om het lijk op te halen en over te brengen naar het mortuarium van begrafenisondernemer B.
Moeten wij de in het testament vastgelegde wens om de uitvaartte laten verzorgen door uitvaartondernemer A respecteren of kunnen en mogen wij uitvaartondernemer B een en ander laten afhandelen?
Naar verwachting herbergt de nalatenschap voldoende middelen om de negrafeniste bekostigen.
Hoe moet het verpleeghuis handelen, want het woonverblijf wil men op het eind van deze week leeg hebben. Moeten zij ook de nogin leven zijnde broers en zussen aanspreken, kunnen zij zelf totontruiming overgaan en de spullen opslaan enz. enz.

Antwoord:

Geachte heer,

Mij lijkt dat eerst moet worden vastgesteld of het gevonden testament inderdaad het laatst geldende testament is. Vervolgens moet worden vastgesteld wie de erfgenamen zijn en of de erfgenamen wel willen aanvaarden. Mij lijkt het in beginsel logisch en respectvol dat je ook de wens van de overledene volgt ten aanzien van de uitvaart.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.