schuldvordering bij overlijden


31 mei 2012

Vraag nummer: 28373

Kan je een onderhandse schulvordering nog doen uitvoeren na het overlijden van betreffende persoon? Gaat de schuldvordering voor op de erfgenamen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Tot de nalatenschap behoren alle activa en passiva, dus ook de schulden van betreffend persoon. De erfgenamen zijn daarvoor aansprakelijk in beginsel. Er kan mogelijk wel een probleem zijn ten aanzien van het bewijs van de schuld en de momenten van opeisbaarheid.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.