Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Erfdeel verkopen

20 december 2008

Vraag nummer: 12295 (oude nummer: 12013)

Kan ik mijn erfdeel in een vrijgevallen nalatenschap, die ik beneficiair aanvaardde, verkopen en zo ja ook aan derden ?

Gaan alle erfrechten dan ook over op die derde ?
(in deze dus wel lusten maar geen lasten)

Wie moet de successierechten in dat geval betalen, en gaan die ook over bij verkoop ?

Voor welke andere kosten kan een beneficiair aanvaarder/koper bij een negatief saldo nog komen staan ?

Wat zijn de kosten van zo'n verkoop en hoe dient deze dan geregeld te worden?


Antwoord:

Geachte heer,

Dat is wel heel erg compex. Je hebt als mede-erfgenaam een aandeel in een soort van gebonden gemeenschap van goederen. De vraag is dus of je medewerking van de anderen nodig hebt. Mij lijkt overigens dat de successiebelasting gewoon door de erfgenaam verschuldigd blijft.

Ik zou maar eens langs uw notaris gaan voor advies.

Print deze pagina

×

Spelregels

De informatie in deze adviesrubriek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website mag niet worden beschouwd als een persoonlijk advies; de toepassing hangt af van ieders persoonlijke situatie. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is telkens opnieuw een persoonlijke gesprek met de notaris van uw keuze noodzakelijk. Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.

Notaris Van de Griend, Netwerk Notarissen en de daarbij aangesloten notarissen wijzen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen af. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze site) verkregen informatie op externe websites.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder