zuiver aanvaarden


8 februari 2010

Vraag nummer: 13471  (oude nummer: 15022)

Als er 5 familieleden zijn en 2 willen het zuiver aanvaarden en de andere 3 benificair, ben je dan verplicht om het ook benificair te aanvaarden

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

De nalatenschap wordt dan beneficiair afgewikkeld en als je geen keuze maakt wordt je geacht ook beneficiair te hebben aanvaard. Naar ik meen moet zuiver aanvaarden dan ook via de rechtbank, maar ik raad u van harte aan langs uw notaris te gaan om één en ander kort te sluiten.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.