Opeisen goederen


1 juli 2012

Vraag nummer: 28588

Hoe zit het juridisch als je ongehuwd samenwonend bent geweest, je levensgezel is overleden en de kinderen van de overledene de erven zijn. In dit geval blijft er een positief saldo over en goederen die door de overledene bekostigt zijn. De erven willen een aantal goederen uit de huurwoning opeisen, waarvan aan te tonen is met bon en bankafschriften dat die niet door de overledene zijn bekostigt, maar door de achtergebleven levensgezel. Kunnen de erven wettelijk gezien deze goederen opeisen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De erfgenamen zijn gerechtigd tot de activa van de overledene en niet tot de activa/goederen van een ander. Dus indien bewezen kan worden dat bepaalde goederen niet tot de nalatenschap behoren, dan hebben de erfgenamen daar dus geen recht op.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.