Spullen aannemen?


17 september 2009

Vraag nummer: 12989  (oude nummer: 13844)

Beste,

Mijn broer is, per testament bepaald, exeteur van de nalatenschap van mijn moeder. Hij heeft ervoor gezorgd dat ik ten dele onterfd ben ten gunste van zijn dochters. Ook uit de inboedel van mijn moeder heb ik niets ontvangen, hoewel de spulletjes van mama zijn verdeeld een 3 maanden voor haar dood toen ze werd opgenomen in het verpleeghuis. Ik kan er niet zeker van zijn dat mijn broer, als gevolmachtigde van mijn inmiddels wilsonbekwame moeder, de rekeningen van mijn moeder niet ruim voor haar dood heeft leeggehaald en wil daarom de erfenis niet aanvaarden alvorens ik bewijs van hem krijg dat hij dat niet gedaan heeft. Dat weigert hij. Er zijn van beide kanten voorstellen gedaan en afgewezen. De zaak zat maanden in een impasse. Nu stuurt hij me ineens, aangetekend, een aantal spulletjes op van mijn moeder, t.w.: een tweetal door mijn overleden vader geschilderde landschappen, een doosje met sieraden (ik weet niet wat precies), en wat foto's die ik van mama en mijzelf samen had gemaakt en die gewoon mijn eigendom zijn. Mijn vraag is nu: als ik deze spulletjes aanvaard, aanvaard ik dan als het ware automatisch ook de erfenis? Staat het gelijk aan mijn handtekening zetten? Dat zou ik niet willen uiteraard. Volgens de notaris is er geen verkaring van erfrecht verstrekt vanwege mijn weigering, maar ze sloot niet uit dat het mijn broer via een andere notaris wellicht wel gelukt is. Ik weet niet wat ik moet doen: deze mij opgestuurde spulletjes aannemen of niet.
Dank voor een antwoord.

Met vr. grt.,
L. Hoekstra

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als het uw spullen al waren, dan is er uiteraard geen sprake van verkrijging en/of aanvaarding, want het was al van u. Dat kan mogelijk anders zijn als de spullen wel in de nalatenschap zaten. Ik zou eens met betreffende notaris overleggen op welke wijze u kan aangeven dat de ontvangst van die spullen niet betekent dat u zuiver aanvaardt.
Verder is er bij de rechtbank een boedelregister, waar een notaris die bezig is met een boedel/VVE zich inschrijft. Daar kunt u dus navraag doen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.