kindsdeel en overdrachtsbelasting


30 augustus 2014

Vraag nummer: 39658

Er is geen testament. Er zijn 5 kinderen. Een van de kinderen wil het huis kopen. Is dan het kindsdeel nog van toepassing en kunnen we het huis vrij van overdrachtsbelasting aanschaffen?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

In beginsel is er geen sprake van overdrachtsbelasting indien de woning wordt verkregen krachtens verdeling van een nalatenschap. Dat zal moeten wordt vastgesteld. Gebruikelijk is dan ook dat in het kader van die verdelen de deelgenoot die de hele woning overneemt de anderen ieders deel uitbetaalt.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.