Maximale duur van ervenrekening


15 maart 2013

Vraag nummer: 33944

Mijn enig overgebleven ouder is 6 jaar geleden overleden. Over de juiste hoogte van het te erven bedrag wordt nog steeds ruzie gemaakt tussen de kinderen. Het gaat o.a om vermeende schenkingen ed. Hoe lang kan deze situatie nog duren? Mediation is geen optie, daarvoor liggen de standpunten te ver uiteen.

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik vrees ik niet beoordelen. Het is te hopen dat het alsnog tot overeenstemming komt. Mocht dat niet zo zijn dan is het te overwegen om eens langs een notaris of advocaat te gaan om één en ander te bespreken en vervolgens te kijken welke acties ondernomen kunnen/moeten worden om toch tot een oplossing te komen.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.