Afspraak over gemeenschap van goederen


10 september 2009

Vraag nummer: 12962  (oude nummer: 13788)

Kunnen vennoten van een vennootschap onder firma rechtsgeldig de afspraak maken dat zij nimmer in gemeenschap van goederen zullen huwen? (Dit i.v.m. wens om vermogen in familie te houden, eventuele aanspraken op echtgenoten van de vennoten buiten de v.o.f. te houden, etc.). Ik stelde deze vraag aan een advocaat (die zei dat het mocht > contractsvrijheid), maar een notaris gaf aan dat een dergelijke afspraak in strijd is met de zedelijkheid. Wat is juist?

Antwoord:

Geachte heer,

Het lijkt mij wellicht een idee om het anders te formuleren en wel dat indien een formant trouwt in gemeenschap van goederen (of anderszins) de VOF wordt ontbonden en de ander de onderneming kan voortzetten. Het blijft wel allemaal een beetje 'dunnetjes', maar ik snap het belang is er sprake is van een familie-onderneming.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.