kindsdeel met schuld bij 2de huwelijk


13 januari 2010

Vraag nummer: 13334  (oude nummer: 14782)

moet je een akte van verwerping laten maken als je vader overleden is maar er nog een 2 de partner dus een langstlevende is die met schuld achter blijft

Antwoord:

Geachte heer/mevrouw,

Dat kan ik onmogelijk in het algemeen beantwoorden. Daarvoor is van belang om eens goed met een notaris te overleggen, m.n. over de gevolgen van verwerping.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.