Nalatenschap


23 december 2020

Vraag nummer: 62148

Ik heb te maken met een nalatenschap van mijn oom. Het is zeer aannemelijk dat de financiele situatie van mijn Oom gezond was.
Een ingeroepen notaris geeft aan dat de bewindvoerder van een erfgename (hoge leeftijd) volgens de wet een nalatenschap niet anders dan beneficiair kan aanvaarden.
De bewindvoerder kan toch de nalatenschap zuiver aanvaarden als de onderbewind gestelde toestemming geeft?

Hierbij verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden.

1. Heb ik de vrije keuze om de nalatenschap zuiver te aanvaarden?
2. Hoe kan ik voorkomen dat mijn naam in het boedelregister komt te staan?
3. Is ontheffing mogelijk voor terinzagelegging van de boedelbeschrijving? Komt mijn naam dan niet meer in de boedelbeschrijving/register voor?
4. De boedelregisters kunnen online ingezien worden zonder tussenkomst van de rechtbank?
5. De kosten van beneficiair aanvaarden worden betaald door de indieners?
6. Wat zijn de verplichtingen over rapportage van inboedel en gelden?
7. Wat is nodig bij vereffening nalatenschap (lichte variant)? Verklaring van erfrecht? Boedelvolmachten? Boedelbeschrijving?
8. Welke andere kosten kunnen door de notaris nog in rekening gebracht worden?

Antwoord:

Geachte heer,

Indien een notaris bij een en ander betrokken is, dan is het aan betreffende notaris om antwoord op uw vragen te geven. Hierbij toch een korte algemene reactie, die mogelijk niet geheel recht doet aan uw situatie.

Naar mijn weten kan het onder omstandigheden als uitzondering mogelijk zijn om zuiver te aanvaarden, maar de norm is beneficiair aanvaarden zulks ter bescherming van betreffende persoon. Wellicht oordeelt betreffende notaris dat de uitzondering, indien al mogelijk, niet van toepassing is.

Indien de samenstelling van de nalatenschap nog niet duidelijk is, dan is het het algemeen beneficiaire aanvaarding een goede optie.
De griffierechten ed van beneficiaire aanvaarding komen in beginsel voor rekening van betreffende erfgenaam naar mijn weten.
Er kan volgens de wet ontheffing worden gevraagd aan de rechter voor de wettelijke vereffening indien er een positief saldo is.

De notaris die de nalatenschap behandelt wordt in het boedelregister geregistreerd.

Voor uw overige vragen danwel aanvulling op deze algemene reactie, verwijs ik u naar betreffende notaris.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE